blog-8เหตุผลทำไมต้องFusion

8 เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ Fusion 360

Fusion 360 เป็นโปรแกรมออกแบบและผลิตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ทั้งในวงการวิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรามาดูกันว่าจุดเด่นของโปรแกรมตัวนี้คืออะไร ทำไมถึงต้องเลือกใช้ Fusion 360 ในการออกแบบและผลิตงาน

8 เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ Fusion 360

         Fusion 360 เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับนักออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่การออกแบบ (Desing) การแสดงผล (Render) การทดสอบการใช้งานจริง (Simulation) ไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต (Manufacturing) ครบจบในโปรแกรมเดียว

สร้าง Model ได้หลากหลายวิธี ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีขึ้นรูปโมเดลที่เหมาะกับงานนั้นๆ หรือเลือกใช้วิธีตามความถนัดของผู้ใช้

ทำงานแบบ Cloud Collaboration
รองรับการทำงานทั้ง PC และ Mac

รองรับไฟล์งานได้หลายชนิด

Generative Design
-ฟังก์ชั่น Shape Optimization ใช้สำหรับออกแบบโครงสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้ได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำโมเดลที่ได้ ไปปรับแก้ไขรูปร่างเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

-ฟังก์ชั่นนี้เมื่อทำการ Simulation แล้วสามารถปรับเงื่อนไขเพื่อดูผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปได้ เช่น ความแข็งแรง, น้ำหนัก, ราคา, และการผลิต เป็นต้น

Fusion360 ยังสามารถทำ Rander การแสดงผลของโมลเดลให้เสมือนจริง โดยมีวัสดุให้เลือกใช้ และการปรับแต่งเอฟเฟกต์ที่หลากหลาย และสามารถทำภาพเคลื่อนไหวของโมเดล หรือโชว์แยกส่วนประกอบของชิ้นงานในแบบ Assemble

มีฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ได้แก่ Hole recognition, Steep and Shallow, Probe Geometry, Surface Inspection, และ Additive Manufacturing

คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟังก์ชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอใบเสนอราคา