Blog-Okra Solar Pods, Designed in Fusion 360, Can Bring Electricity to Millions

กระจายการเข้าถึงไฟฟ้าสู่ผู้คนนับล้านด้วยการออกแบบของ Fusion 360

 

          ในยุคปัจจุบันไฟฟ้ากลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์เพราะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกได้ในหลาย ๆ ด้านแต่ยังมีพื้นที่จำนวนมากบนโลกที่ยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นขาดโอกาศในการได้รับเทคโนโลยีร่วมถึงสาธารณสุขและอุปโภคบริโภคที่สำคัญด้านอื่น ๆ อีกมากหมาย

 

          บริษัท Okra Solar ต้องการลดการกีดขวางทางโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและช่วยนำไฟฟ้าไปสู่ผู้คนกว่า 700 ล้านคนที่ยังคงอาศัยอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล โดยการนำ Internet of Things (IoT) หรือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต และ Mesh-grids ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่่งช่วยนำพลังงานไฟฟ้ามาสู่ชุมชนนอกโครงข่ายไฟฟ้า เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในโครงการพลังงาน “ Last-mile ” ทีมงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตพลังงานแทนการขยายโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมที่มีต้นทุนสูง วิธีการนี้สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง ซึ่งเแผนของบริษัทคือการช่วยให้ผู้คนเกือบสองล้านคนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าด้วยราคาจับต้องได้ภายในปี 2568          โดยโซลูชันในฮาร์ดแวร์ของ Okra Solar Pod ได้รับการออกแบบด้วย Autodesk Fusion 360 ในด้านการจัดการและกระจายแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งมีการติดตั้งในแต่ละครัวเรือนและทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายพลังงานเพียงพอสำหรับทุกบ้าน โดยเมื่อบ้านหลังไหนที่มีไฟที่ไม่ได้ใช้งานมากเกินไป สามารถส่งต่อให้บ้านหลังอื่นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้

 

แหล่งที่มา : https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/okra-solar/


ขอบคุณรูปภาพจาก : https://okrasolar.com/