โปรแกรมที่ใช้ เครื่องจักร 5 แกน

โปรแกรมที่ตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักร 5 แกน

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

โดย PowerMILL เป็นโปรแกรม CAM ที่มีความสามารถในการ กัดงาน (Milling) ที่หลากหลายเพื่อสร้างเส้น Toolpath หรือ Edit Toolpath ให้ออกมา เหมาะสมกับงานแต่ละงาน และยังมีความโดดเด่นด้วยวิธีการกัดงานที่หลากหลายแบบ เช่นLatest high-efficiency roughing, high-speed finishing ใช้เวลาในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับแต่งหรือแก้ไข Toolpath ได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดเวลา และต้นทุนการผลิตรวมถึงลดภาระของเครื่องมือได้ จึงเป็นโปรแกรมกัดงาน CNC ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร 5 แกน

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

โดย PowerMILL เป็นโปรแกรม CAM ที่มีความสามารถในการ กัดงาน (Milling) ที่หลากหลายเพื่อสร้างเส้น Toolpath หรือ Edit Toolpath ให้ออกมา เหมาะสมกับงานแต่ละงาน และยังมีความโดดเด่นด้วยวิธีการกัดงานที่หลากหลายแบบ เช่นLatest high-efficiency roughing, high-speed finishing ใช้เวลาในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับแต่งหรือแก้ไข Toolpath ได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดเวลา และต้นทุนการผลิตรวมถึงลดภาระของเครื่องมือได้ จึงเป็นโปรแกรมกัดงาน CNC ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร 5 แกน

บริษัท แคดแคมไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อ เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด Delcam (Thailand) Co., Ltd. ดำเนินการ
จัดจำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ Autodesk PowerMILL, Autodesk PowerSHAPE, Autodesk PowerINSPECT, Autodesk FeatureCAM โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

       ในปีพ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แคดแคมไทย จำกัด โดยเน้นย้ำพันธกิจของบริษัท ที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน cad/cam ( แคด แคม ) ที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทย มุ่งหวังให้ซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดจำหน่ายถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มผลิตผลในงานของลูกค้าและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

       ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ พร้อมให้การบริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย และมีลูกค้ามากมายที่สนับสนุนซอฟต์แวร์ของเรามากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศไทย ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อากาศยาน, อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์, วงการปฏิมากรรมและงานศิลปะ,การผลิตชิ้นส่วนตัวอย่าง (Rapid Prototype), การแพทย์, สถาบันการศึกษา, และอื่นๆอีกมากมาย

       ปัจจุบัน บริษัท แคดแคมไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Master reseller) ของซอฟต์แวร์ Autodesk PowerMILL, Autodesk PowerSHAPE, Autodesk PowerINSPECT, และ Autodesk FeatureCAM ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Autodesk, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

โดย PowerMILL เป็นโปรแกรม CAM ที่มีความสามารถในการ กัดงาน (Milling) ที่หลากหลายเพื่อสร้างเส้น Toolpath หรือ Edit Toolpath ให้ออกมา เหมาะสมกับงานแต่ละงาน และยังมีความโดดเด่นด้วยวิธีการกัดงานที่หลากหลายแบบ เช่นLatest high-efficiency roughing, high-speed finishing ใช้เวลาในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับแต่งหรือแก้ไข Toolpath ได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดเวลา และต้นทุนการผลิตรวมถึงลดภาระของเครื่องมือได้ จึงเป็นโปรแกรมกัดงาน CNC ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร 5 แกน

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

โดย PowerMILL เป็นโปรแกรม CAM ที่มีความสามารถในการ กัดงาน (Milling) ที่หลากหลายเพื่อสร้างเส้น Toolpath หรือ Edit Toolpath ให้ออกมา เหมาะสมกับงานแต่ละงาน และยังมีความโดดเด่นด้วยวิธีการกัดงานที่หลากหลายแบบ เช่นLatest high-efficiency roughing, high-speed finishing ใช้เวลาในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับแต่งหรือแก้ไข Toolpath ได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดเวลา และต้นทุนการผลิตรวมถึงลดภาระของเครื่องมือได้ จึงเป็นโปรแกรมกัดงาน CNC ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร 5 แกน

โดย PowerMILL เป็นโปรแกรม CAM ที่มีความสามารถในการ กัดงาน (Milling) ที่หลากหลายเพื่อสร้างเส้น Toolpath หรือ Edit Toolpath ให้ออกมา เหมาะสมกับงานแต่ละงาน และยังมีความโดดเด่นด้วยวิธีการกัดงานที่หลากหลายแบบ เช่นLatest high-efficiency roughing, high-speed finishing ใช้เวลาในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับแต่งหรือแก้ไข Toolpath ได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดเวลา และต้นทุนการผลิตรวมถึงลดภาระของเครื่องมือได้ จึงเป็นโปรแกรมกัดงาน CNC ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร 5 แกน

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

PowerMill เป็นโปรแกรม CAM สำหรับงานกัดและงานกลึง ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows รองรับเครื่องจักร CNC ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร 3 แกน 3+2 Robotic programming รวมถึงเครื่องจักร 5 แกน เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยี iMachining ที่ช่วยให้ทำโปรแกรมกัดงาน CNC ออกมามีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ซึ่งมีชุดคำสั่งรองรับการทำ CAM สำหรับเครื่อง CNC ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกัด (Milling), เครื่องกลึง (Turning), เครื่อง Mill-Turn รวมไปถึงเครื่องจักร 5 แกน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมดูลต่างๆ ให้เหมาะสมตามเครื่อง CNC ที่มีอยู่พร้อมกับออก NC-Code หรือแม้กระทั่งแก้ไขหรือ Edit Toolpath ได้

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องจักร 5 แกน ร่วมกับโปรแกรม PowerMill

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3