About Us

       บริษัท แคดแคมไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อ เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด Delcam (Thailand) Co., Ltd. ดำเนินการ
จัดจำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ Autodesk PowerMILL, Autodesk PowerSHAPE, Autodesk PowerINSPECT, Autodesk FeatureCAM โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

       ในปีพ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แคดแคมไทย จำกัด โดยเน้นย้ำพันธกิจของบริษัท ที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน cad/cam ( แคด แคม ) ที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทย มุ่งหวังให้ซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดจำหน่ายถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มผลิตผลในงานของลูกค้าและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

       ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ พร้อมให้การบริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย และมีลูกค้ามากมายที่สนับสนุนซอฟต์แวร์ของเรามากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศไทย ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อากาศยาน, อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์, วงการปฏิมากรรมและงานศิลปะ,การผลิตชิ้นส่วนตัวอย่าง (Rapid Prototype), การแพทย์, สถาบันการศึกษา, และอื่นๆอีกมากมาย

       ปัจจุบัน บริษัท แคดแคมไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Master reseller) ของซอฟต์แวร์ Autodesk PowerMILL, Autodesk PowerSHAPE, Autodesk PowerINSPECT, และ Autodesk FeatureCAM ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Autodesk, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

Our Team
The Best Team