PowerSHAPE

PowerSHAPE Overview

PowerSHAPE 3CAD เป็น Software ที่ใช้ในการออกแบบ
โมเดล 3 มิติ ที่ให้อิสระในการแก้ไขและปรับแต่งพื้นผิวชิ้นงาน
ที่มีความละเอียดซับซ้อน โดยสามารถขึ้นรูปจากเส้น Wireframe ให้เป็น Solid หรือ Surface ได้รวดเร็วและง่ายดาย
PowerSHAPE Software ผู้ใช้สามารถออกแบบการทำงาน
ได้อย่างประสมประสานและสอดคล้องระหว่าง Solid, Surface
และ Triangle mode เพื่อเพิ่มความสามารถและความหลากหลายในการออกแบบ 3 มิติ ให้เป็นไปอย่างไม่มีขีดจำกัด ภายใต้ปรัชญา
ที่ว่า  “ง่ายต่อการสร้าง ง่ายต่อการแก้ไข”

PowerShape Features

1. CAM modeling companion
สร้างรูปทรงเรขาคณิตเพิ่มเพื่อเติมเพื่อใช้ใน PowerMill และเพื่อควบคุมเครื่องซีเอ็นซีของคุณได้เพิ่มมากขึ้น

2. ซ่อมแซมช้อมูลCAD ที่นำเข้า
เตรียมโมเดลแคดเพื่องานอุตสาหกรรม จัดหาและปรับปรุงข้อด้อยต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ automatic wizards

3. Tolerant solid modeling
สามารถเข้าถึง solid modeling tools
ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผลิตในโลกปัจจุบัน สามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมด
ที่ไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว

4. Flexible surface modeling
สร้างรูปทรงเรขาคณิตที่มีพื้นผิวที่ซับซ้อนโดยใช้ Smart Surfacer เพื่อสร้างพื้นผิวการผลิตที่คุณต้องการ  

5. การขึ้น Wireframe เป็น Solid
สร้างเส้นงานโครงสร้าง Wireframe จากการขึ้นเส้นงาน 2D เพื่อสร้างผิวงานสามมิติแบบ Solid

Modeling for Manufacture

1. Direct tool modelling
ใช้ Direct Modeling เพื่อเปลี่ยน solid models
โดยไม่ต้องใช้ solid history

2. Core and cavity splitting
แบ่งโมเดลเป็นสองส่วน คือส่วน core และ cavity
รวมถึง parting surfaces, sliders, และด้าน shut-out
(video: 2:06 min.)

3. Reverse engineering
ใช้เครื่องมือ reverse engineering เพื่อเปลี่ยน
STL meshes ให้เป็น โครงร่าง พื้นผิวและโซลิดโมเดล 

4. Electrode wizard
สามารถออกแบบอิเล็คโตดได้อย่างอัตโนมัติเพื่อ EDM
โดยเพิ่มตัวเลือก clearance, extensions, holder
geometry และ spark gaps

5. Unwrap curve

กรณีศึกษา

Omega Tool Corp: แก้ปัญหาความยุ่งยากทางวิศวกรรม
Omega ได้ใช้ซอฟต์แวร์PowerShape เพื่อช่วยเรื่องการออกแบบและ
การผลิตแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน PowerShapeสามารถอิมพอร์ต
โมเดลสามมิติจากหลายๆช่องทางและช่วยเตรียมความพร้อมของรูปแบบ
งานก่อนเข้าโปรแกรมแคม
“PowerShape ช่วยให้เราสามารถโหลดข้อมูลจาก CATIA, NX และ
Pro-Engineer data อย่างไร้ที่ติ มีเครื่องมือช่วยสร้างชิ้นส่วนแบบ                 โซลิดได้ดีกว่าของเดิมที่นำเข้ามา”

—Calvin Matte, Advance Design Engineer

Chicago Mold Engineering: PowerMill และ PowerShape modeling สำหรับการผลิต
Chicago Mold Engineering ใช้ PowerShape เพื่อเตรียมข้อมูลโมเดลที่เข้ามาเพื่อใช้ใน PowerMill PowerShape ช่วยให้สามารถจัดการชิ้นงาน
ได้อย่างรวดเร็วขึ้นและทำให้ทีมงานในช็อปสร้างชิ้นงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ด้วยเวลาที่น้อยลง
“การทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์พาวเวอร์มิลและพาวเวอร์เชปช่วยให้การผลิตแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถสร้างชิ้นงานได้ทันที”
—Shawn McNamara, Designer

เปรียบเทียบลักษณะที่ต่างกันใน PowerShape

ซอฟต์แวร์ PowerSHAPE  ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างครบองค์ประกอบ ครอบคลุมวิธีการทำงาน
ของแต่ละประเภทโดยไม่จำเป็นต้องซื้อ Plug-in เพิ่ม ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานเพื่อให้ซอฟต์แวร์
นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการและสามารถ ลดต้นทุนและตอบสนองมูลค่าการทำงานในอุตสากรรม

สินค้า

 

 

 

 

ลักษณะสำคัญ

Fusion 360 with PowerShape

 • Neutral CAD, Third-party
  CAD Import
 • Surface and solid modeling
 • 2D drafting and nesting
 • Direct modeling
 • Core & cavity separation
 • Rib capping
 • Import/export STL meshes
 • Morph to point cloud/meshes
 • Curve wrapping/unwrapping
 • Electrode wizard
 • Point cloud and mesh modelling
 • Reverse engineering
 • Tribrid modeling
 • Third-Party Cad Import
 • Specialist press-die surfaces
 • Mold base design wizard
 • Standard component catalogs

Downloads