Training Course

CADCAMTHAI Training

เทรนนิ่งทั้งในและนอกสถานที่
ครบครันทั้ง Online Training และ On-Site Training

นอกจากบริการหลังการขายแล้ว ทางบริษัท แคดแคมไทย ยังมีบริการสอน / เทรนนิ่ง ทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเรียนแบบกลุ่มหรือเรียนคนเดียว ก็สามารถจองคลาสเรียนได้ รวมถึงการสอนออนไลน์ และการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึง Online Webinar ฟรี !

ตารางอบรม เดือนมิถุนายน 2566

คอร์สอบรม

วันที่

รูปแบบการเรียน

จำนวนวัน

ค่าอบรม

สำรองที่นั่ง

28-29 มิถุนายน 2566

Online

2

5,000

คอร์สอบรม

วันที่

28-29 มิถุนายน 2566

รูปแบบการเรียน

Online

จำนวนวัน

2 วัน

ค่าอบรม

5,000 บาท

สำรองที่นั่ง

FUS-01: Autodesk Fusion 360 Essentials

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดล 3 มิติในหลายรูปแบบ โดยแยกการเรียนรู้เป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆตามประเภทการใช้งาน เช่น การสร้างSolid Models, การสร้างSurface Models,การสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation), การสร้างภาพเสมือนจริง(Render) ด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion

FUS-02 Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Fusion 360  ในโหมด Manufacturing ของโปรแกรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานของการกัดงาน ตั้งแต่การ Import Model หลักการกำหนดแกนทำงาน การกำหนด Tool หรือมีดสำหรับกัดงาน รูปแบบของการสร้าง Toolpath วิธีการเปิดหยาบแบบต่าง ๆ การเก็บละเอียดงาน การทดสอบการกัดงาน ไปจนถึงการออกเป็น NC Program

APS-01: Autodesk PowerSHAPE Getting Started

เรียนรู้การใช้งานและคำสั่งพื้นฐานใน PowerSHAPE การสร้างโมเดล 3 มิติในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้าง Solid Models, การสร้าง Surface Models, การแก้ไขงาน Solid , การแก้ไขผิวงาน Surface รวมถึงการปรับแต่งซ่อมแซมงานในรูปแบบ Solid To Surface และ Surface To Solid 

APM01: Autodesk PowerMill 2.5D Machining

เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม PowerMill 2.5D Machining การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหมดเส้นทางเดินของมีดกัดการสร้างเส้นเดินเข้าออกของมีดกัดการจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการออก NC Programs

APM-02: Autodesk PowerMill 3D Machining

เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk PowerMill 3D Machining การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหมดเส้นทางเดินของมีดกัดการสร้างเส้นเดินเข้าออกของมีดกัดการจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการออก NC Programs

APM-03: Autodesk PowerMILL 3+2 Axis and 4 Axis Course

เรียนรู้ถึงหลักการทำงาน การสร้างเส้นทางเดินมีดกัดงานแบบ 4 แกน และ 3+2 แกน  รวมถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ และคำสั่งคีย์ลัดในการทำงานของโปรแกรม Autodesk PowerMill  และการสร้าง NC Program ที่ใช้กับเครื่อง CNC Milling 3+2 แกนและ 4 แกน และจำลองการเดินกัด การเช็คชน บนเครื่องCNC ก่อนนำไปใช้

APM-04: Autodesk PowerMILL 5 Axis Simutaneous Course

เรียนรู้ถึงหลักการทำงาน การสร้างเส้นทางเดินมีดกัดงานแบบ 5 แกน พร้อมกัน การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้วยโปรแกรม Autodesk PowerMILL รวมถึงการสร้าง NC Program(G-Code) ที่ใช้กับเครื่อง CNC Milling 5 แกน และจำลองการเดินกัด การเช็คชน บนเครื่องCNC ก่อนนำไปใช้

INS-01: Autodesk PowerINSPECT Manual

เรียนรู้ถึงหลักการทำงาน คำสั่งพื้นฐาน และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือวัดด้วยการใช้โปรแกรม Autodesk PowerInspect รวมถึงเทคนิคในการทำงาน และคีย์ลัดสำคัญของโปรแกรม ได้อย่างถูกต้อง
(ใช้ชิ้นงานลูกค้าในการสอนเป็นหลักเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด)

INS-02: Autodesk PowerINSPECT OMV

อธิบายภาพรวม PowerINSPECT OMV หลักการทำงาน คำสั่งพื้นฐาน และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือวัดด้วยการใช้โปรแกรม Autodesk PowerInspect รวมถึงเทคนิคในการใช้งานโปรแกรม และคีย์ลัดสำคัญของโปรแกรม
(ใช้ชิ้นงานลูกค้าในการสอนเป็นหลักเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม ได้ที่นี่

คุณอรรถวิทย์ สังข์ทอง (หนุ่ย)
Tel : 080-563-6090

Email : training@cadcamthai.com
Tel : 02-899-1182-4