Register

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมที่อยู่ทางด้านขวาให้ครบถ้วน แล้วคลิกลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
  2. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันที่นั่งอบรม
  3. เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ให้ท่านชำระเงินมาที่บัญชี

บริษัท แคดแคมไทย จำกัด

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2

เลขบัญชี 711-1-02241-5

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม 
โทร 02-899-1182-3, 085-070-7974 

หรือพูดคุยผ่าน LINE : @CADCAMTHAI

เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม

เพิ่มเพื่อน
  1. เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ @cadcamthai
  2. แจ้งชื่อ – สกุล ผู้เรียน, ชื่อบริษัท (ถ้ามี), ชื่อคอร์สเรียนที่สนใจ
  3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย
  4. เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ให้ท่านชำระเงินมาที่บัญชี

บริษัท แคดแคมไทย จำกัด

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2

เลขบัญชี 711-1-02241-5

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม 
โทร 02-899-1182-3, 085-070-7974 

หรือพูดคุยผ่าน LINE : @CADCAMTHAI