PowerInspect-basic-course-OMV

Training Course PowerINSPECT OMV

ค่าอบรม

– หลักสูตรอบรมพิเศษ (Onsite) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มกับตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมตามข้อมูลติดต่อข้างล่าง

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้หลักการและเหตุผล และกระบวนการในการทำแบบงานที่ถูกต้อง โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม Autodesk PowerInspect รวมถึงเทคนิคในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความเข้าใจการสอบเทียบ หลักการและเหตุผล และกระบวนการในการทำแบบที่ถูกต้อง โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion With PowerInspect

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน

PowerInspect 2021 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความเข้าใจเบื้องต้นด้านการใช้เครื่องมือวัด การออกแบบหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Windows

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

– ฟรีคู่มือประกอบการสอน
– ฟรีโปรแกรม Autodesk PowerINSPECT ใช้ได้ 30 วัน
– ฟรีอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
– ประกาศนียบัตรจาก CADCAMTHAI
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อ Software

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

PowerINSPECT OMV

 • อธิบายภาพรวม PowerINSPECT OMV
 • การใช้ Mouse และคีย์สำคัญของโปรแกรม
 • การตั้งค่า Probe , Machine
 • อธิบายชุดคำสั่งการวัดเพื่อหาค่า Plane
 • อธิบายชุดคำสั่งการวัดเพื่อหาค่า Line
 • อธิบายชุดคำสั่งการวัดเพื่อหาค่า Point
 • อธิบายชุดคำสั่งการวัดเพื่อหาค่า Feature ( Circle,Slot)
 • การทำโปรแกรมวัดชิ้นงาน ( Surface Inspection )
 • การ Simulate Program
 • การสร้าง NC Program

วันที่ 2

PowerINSPECT OMV

 • ทบทวนสิ่งที่เรียนไปวันแรก
 • การ RUN โปรแกรม หน้าเครื่อง จนได้ค่าที่ทำการวัด
 • การนำค่าที่วัดได้กลับมาอ่านค่าในโปรแกรม ( Import Configuration  )
 • การอ่านค่าผลที่วัดได้
 • การสร้าง Report
 • การตั้งค่า Template Report
 • การจัดเรียง Report
 • การออก Report ( PDF , Excel )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม ได้ที่นี่

คุณอรรถวิทย์ สังข์ทอง (หนุ่ย)
Tel : 080-563-6090

Email : training@cadcamthai.com
Tel : 02-899-1182-4