Fusion 360 Product Design Extension CLOUD — 1 Year License

Fusion 360 Product Design Extension CLOUD : Expand your 3D design capabilities in Fusion 360.

ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลดความซับซ้อนการออกแบบกับฟีเจอร์ ที่ช่วยเตรียมงามของผู้ใช้ให้พร้อมสำหรับกระบวนการผลิต

  • ลดความซับซ้อนของแบบจำลอง 3 มิติ

  • ลดระยะเวลาการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

  • ผลิตชิ้นงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หมวดหมู่: ,