คอร์ส Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

คอร์ส Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

ค่าอบรม

 • สอนที่ศูนย์อบรม 8,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (ราคานี้รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าคู่มือประกอบการเรียน) 
 •  สอนสดออนไลน์ 5,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน)
 • หลักสูตรอบรมนอกสถานที่  (Onsite)   สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มกับตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมตามข้อมูลติดต่อข้างล่าง

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื้อหาหลัก

หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Fusion 360  ซึ่งจะอยู่ในโหมด Manufacturing ของโปรแกรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานของการกัดงาน ตั้งแต่การ Import Model หลักการกำหนดแกนทำงาน การกำหนด Tool หรือมีดสำหรับกัดงาน รูปแบบของการสร้าง Toolpath(เส้นทางเดินมีด) วิธีการเปิดหยาบ(Roughing)แบบต่าง ๆ การเก็บละเอียดงาน(Finishing) การทดสอบการกัดงาน(Simulation) ไปจนถึงการออกเป็น NC Program นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความเข้าใจการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล และกระบวนการในการทำแบบที่ถูกต้อง โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ในโหมด Manufacturing

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน

Autodesk Fusion 360

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
 • ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีคู่มือประกอบการสอน 
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน 
 • ฟรีอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
 • ประกาศนียบัตรจาก CADCAMTHAI 
 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อ Software

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 • Introduction แนะนำโปรแกรม Autodesk Fusion 360
 • Getting Start เรียนรู้หลักการ ขั้นตอนและลำดับการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM

     • เรียนรู้หลักและวิธีการ สร้างแกนการทำงานและสร้างก้อนงานจำลอง             (Setup)

          – หลักและวิธีการ Setup เพื่อกำหนดแกนการทำงาน (Origin)

          – หลักและวิธีการกำหนดขนาด ก้อนงาน (Stock)

     • เรียนรู้หลักการสร้างเส้นทางเดินมีด(Toolpath)

          – การเลือกใช้มีดกัดงานจาก Tool Library

          – การกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับกัดงาน(Geometry)

         – การกำหนดระยะของมีดในตำแหน่งการลงงาน      และระยะยกของมีดกัดงาน (Height)

          – การกำหนดค่าการกัดงาน(Passes)

          – กำหนดรูปแบบการเข้าออกของเส้นทางเดินมีด(Linking)

     • การจำลองการกัดงาน(Simulation)

     • การสร้าง NC Program

 • User Guide Details

     • เรียนรู้คำสั่งควบคุมการแสดงแบบงานบนหน้าจอ

     • เรียนรู้รายละเอียดการกำหนด    Origin    งานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะ สำหรับการกัดงาน

     • เรียนรู้รายละเอียดการกำหนดก้อนงาน

     • เรียนรู้รายละเอียดการตั้งค่ามีดและการสร้างมีดสำหรับกัดงาน

    • เรียนรู้รายละเอียดการกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับกัดงาน   ในแบบต่าง ๆ 

     • เรียนรู้รายละเอียดการกำหนดระยะยกของมีดในแบบต่าง ๆ

     • เรียนรู้รายละเอียดการกำหนดค่าการกัดงานในแบบต่าง ๆ

     • เรียนรู้รายละเอียดกำหนดรูปแบบการเข้าออกของเส้นทางเดินมีด

วันที่ 2

 • Generate 3D Machining Operations การสร้างเส้นทางเดินมีดแบบต่าง ๆ

     • การกำหนดค่าสำหรับการสร้างเส้นทางเดินมีด สำหรับการกัดหยาบ (Roughing)

          – การกัดงานแบบ Adaptive Clearing

          – การกัดงานแบบ Pocket Clearing

 • การกำหนดค่าสำหรับการสร้างเส้นทางเดินมีดสำหรับการกัดละเอียด(Finishing)

          – เรียนรู้หลักและวิธีการกำหนดค่าการกัดงานแบบละเอียด      (Finishing) เพื่อให้เหมาะสมกับ งานแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่าง Parallel Finishing, Contour Finishing, Ramp Finishing, Flat Finishing, Scallop Finishing และอื่น ๆ

          • เรียนรู้หลักและวิธีการจำลองการกัดงาน Simulation

          • เรียนรู้หลักและวิธีการกำหนดค่าสำหรับการสร้าง Nc program

          • เรียนรู้หลักและวิธีการสร้าง Setup Sheet

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม ได้ที่นี่

คุณอรรถวิทย์ สังข์ทอง (หนุ่ย)
Tel : 080-563-6090

Email : training@cadcamthai.com
Tel : 02-899-1182-4