คอร์ส Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

คอร์ส Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

ค่าอบรม

 • สอนที่ศูนย์อบรม 8,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (ราคานี้รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าคู่มือประกอบการเรียน) 
 • หลักสูตรอบรมนอกสถานที่  (Onsite)   สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มกับตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมตามข้อมูลติดต่อข้างล่าง

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื้อหาหลัก

หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Fusion 360  ซึ่งจะอยู่ในโหมด Manufacturing ของโปรแกรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานของการกัดงาน ตั้งแต่การ Import Model หลักการกำหนดแกนทำงาน การกำหนด Tool หรือมีดสำหรับกัดงาน รูปแบบของการสร้าง Toolpath(เส้นทางเดินมีด) วิธีการเปิดหยาบ(Roughing)แบบต่าง ๆ การเก็บละเอียดงาน(Finishing) การทดสอบการกัดงาน(Simulation) ไปจนถึงการออกเป็น NC Program นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความเข้าใจการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล และกระบวนการในการทำแบบที่ถูกต้อง โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ในโหมด Manufacturing

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน

Autodesk Fusion 360

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
 • ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีคู่มือประกอบการสอน 
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน 
 • ฟรีอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
 • ประกาศนียบัตรจาก CADCAMTHAI 
 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อ Software

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 • แนะนำโปรแกรม Autodesk Fusion 360 
 • ทำความรู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรม (User Interface) 
 • ทำความรู้จักกับแถบ Menu ต่างๆ ของ Fusion 360 
 • การตั้งค่าหน่วยของการทำงาน 
 • การตั้งค่าโปรแกรมก่อนการใช้งาน 
 • เรียนรู้รายละเอียดหลัก การกำหนดค่าการทำงานของโปรแกรม 
 • เรียนรู้รายละเอียดรูปแบบของไฟล์งานในแบบต่าง ๆ  สำหรับกัดงาน 
 • เรียนรู้คำสั่งควบคุมการแสดงแบบงานบนจอภาพ 
 • เรียนรู้หลักและวิธีการ Setup เพื่อกำหนดแกนการทำงาน (Origin) และกำหนดขนาด ก้อนงาน (Stock)

วันที่ 2

 • ทบทวนวันแรกที่เรียนมา 
 • เรียนรู้การสร้างเส้นทางเดินมีดในแบบต่าง ๆ (Generate 3D machining operations) 
 • กำหนดค่าสำหรับการสร้างทางเดินมีดสำหรับการกัดหยาบ(Roughing) 
 • เรียนรู้การกัดงานแบบ  Adaptive Clearing 
 • เรียนรู้การกัดงานแบบ  Pocket Clearing 
 • สร้างเส้นทางเดินมีดในแบบต่าง ๆ (Generate 3D machining operations) 
 • กำหนดค่าสำหรับการสร้างทางเดินมีดสำหรับการกัดละเอียด(Finishing) 
 • การกำหนดค่าสำหรับการสร้าง Nc program 
 • วิธีการกัดงานละเอียดพร้อมแบบฝึกสำหรับการกัดงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม ได้ที่นี่

คุณอรรถวิทย์ สังข์ทอง (หนุ่ย)
Tel : 080-563-6090

Email : training@cadcamthai.com                                                     Tel : 02-899-1182-4