ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย "Autodesk PowerSHAPE"
ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

Home / APPLICATION / BLOG / ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

"บริษัท Cadcamthai ได้ออกแบบเฝือกสำหรับสุนัขด้วยการประยุกต์ใช้ไฟล์สแกน 3 มิติกับซอฟต์แวร์ Autodesk PowerSHAPE โดยหวังว่าจะใช้ช่วยเป็นแนวทางสำหรับใช้ต่อยอดและพัฒนาวิธีการรักษาในทางการแพทย์แขนงอื่น ๆ ทั้งในสัตว์และในมนุษย์ อาทิ สร้างอวัยวะเทียม, วางแผนการรักษาโรคกระดูกคดและวิเคราะห์การรักษาด้วยแผนภาพสี เป็นต้น"

เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน มนุษย์ยังคงพัฒนาแนวทางในการรักษาอยู่เรื่อย ๆ การหาแนวทางหรือวิธีการรักษาใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาออกมาดีขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกับวงการแพทย์ทุกแขนงในปัจจุบัน บริษัท Cadcamthai ตัวแทนจำน่ายซอฟต์แวร์ของไทย ได้คิดหาวิธีการเพิ่มทางเลือกสำหรับการรักษาด้วยการใช้ซอฟต์แวร์อย่าง Autodesk PowerSHAPE ในการออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ ซึ่งหวังว่า workflow นี้จะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยต่อยอดการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในงานทางการแพทย์แขนงอื่น ๆ ได้ในอนาคต

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Autodesk PowerSHAPE เพื่อสร้างเฝือกสำหรับสัตว์

workflow ที่บริษัท Cadcamthai ได้คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้ Autodesk PowerSHAPE ในการสร้างเฝือกสำหรับสุนัขมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำเข้าไฟล์สแกนและทำการออกแบบเฝือก

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบเฝือก บนโปรแกรม Autodesk PowerSHAPE)

นำเข้าไฟล์สแกนของโมเดล 3 มิติสุนัขและเลือกตัด Section พื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะทำเฝือก เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการสร้างเฝือก

2. เลือกวัสดุที่ต้องการใช้ในการสร้างเฝือก

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงขั้นตอนเลือกใช้วัสดุในการออกแบบเฝือกบนโปรแกรม Autodesk PowerSHAPE)

เลือกวัสดุที่ต้องการนำมาทำเฝือกเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวางแผนล่วงหน้าและเพื่อเพิ่มความสมจริงของชิ้นงานออกแบบ

3. เลือกขนาดความหนาเฝือก

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงขั้นตอนการเลือกขนาดความหนาเฝือกบน Autodesk PowerSHAPE)

หลังจากตัดขนาดบริเวณที่ต้องการของเฝือกและเลือกวัสดุที่ใช้ทำเฝือกแล้วให้ทำการเลือกขนาดความหนาของเฝือกที่ต้องการจะสร้างซึ่งโปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างของเฝือกที่ความหน้านั้น ๆ ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณการรักษาต่อไป

4. ลองเทียบกับไฟล์สแกนดูว่าขนาดออกมาพอดี

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงขั้นตอนการทำ Analysis เพื่อให้เฝือกออกมาพอดีบน Autodesk PowerSHAPE)

เปรียบเทียบเฝือกที่ออกแบบใหม่กับไฟล์สแกน 3 มิติเดิมที่มีอยู่ด้วยฟังก์ชัน A nalysis เพื่อหาขนาดที่พอดีหรือเผื่อขนาดช่องว่างสำหรับการใส่เฝือก โดยเนื่องจาก PowerShape เป็นโปรแกรมออกแบบ Base on Surface ทำให้ผู้ใช้สามารถยืดหรือหดเพื่อแก้ไขขนาดชิ้นงานออกแบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วไร้ขีดกำจัด

จาก workflow ดังกล่าวของ Cadcamthai แสดงให้เห็นแล้วว่าซอฟต์แวร์ Autodesk PowerSHAPE สามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาได้ มากไปกว่านั้นโมเดลที่ออกแบบหรือทำ Reverse Engineering บนซอฟต์แวร์สามารถเก็บไว้เป็นข้อมูล 3 มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อใช้ในการผลิตซ้ำหรือในการศึกษาได้อีกด้วย

ประโยชน์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ PowerShape ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในทางการแพทย์ สัตวแพทย์

นอกจากการใช้เพื่อออกแบบการสร้างเฝือกแล้ว PowerShape ยังสามารถนำไปใช้เพื่อประยุกต์ในทางแพทย์แขนงอื่น ๆ ได้อย่างมากมาย อาทิ

1. วางแผนการดัดกระดูก ในกรณีที่กระดูกคด ง้อหรือเบี้ยว

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงการจำลองเทียบความคดของกระดูกบน Autodesk PowerSHAPE)

ข้อมูลดิจิทัลไฟล์สแกน สามารถทำมาใช้เพื่อวางแผนการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) ได้เพื่อให้การรักษาออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

2. สร้างอวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการศัลยกรรมปรับแต่ง

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา
ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงการจาลองวิธีสร้างกระดูกเทียมบน Autodesk PowerSHAPE)

ข้อมูลสแกน 3 มิติที่ได้สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอวัยวะเทียมหรือกระดูกเทียม รวมถึงยังสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาเพื่อหาวิธีการออกแบบอวัยวะเทียมให้ออกมาพอดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดและส่งผลกระทบต่อผู้รักษาน้อยที่สุด

3. เก็บเป็นข้อมูล 3 มิติ เพื่อศึกษาสำหรับนักศึกษา

ออกแบบเฝือกสำหรับสัตว์ด้วย Autodesk PowerSHAPE ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

(ภาพแสดงข้อมูลการออกแบบที่สามารถเก็บไว้ใช้เพื่อการศึกษาได้)

สามารถเก็บข้อมูล 3 มิติของอวัยวะเทียมหรือชิ้นส่วนข้อต่อกระดูกที่ออกแบบบน PowerShape ไว้เป็นไฟล์ 3 มิติ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาได้

และนี่ก็เป็นเพียงการต่อยอดเบื้องต้นสาหรับการใช้ PowerShape ในทางการแพทย์ เพราะซอฟต์แวร์ยังมีความสามารถอีกมากมายที่รอคุณมาค้นพบ

Sorasakon CADCAMTHAI
Sorasakon CADCAMTHAI

CADCAMTHAI Writer.

Share
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3