blog-เทคโนโลยีกับความเป็นไปได้ กับซอฟต์แวร์ CAD / CAM

เทคโนโลยีกับความเป็นไปได้ กับซอฟต์แวร์ CAD / CAM

Home / APPLICATION / BLOG / เทคโนโลยีกับความเป็นไปได้ กับซอฟต์แวร์ CAD / CAM

ยินดีต้อนรับสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ (Welcome to the New Possibilities)

ที่ใดมีปัญหาหรืออุปสรรคให้พิชิต แรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะก่อเกิดขึ้นโดยไม่ใช่วิธีธรรมดาๆ แต่เป็นวิถีแปลกใหม่เสมอมา

เทคโนโลยีที่มีอยู่จะช่วยเราสร้างสรรค์เครื่องมือที่จะพิชิตปัญหา อุปสรรคได้เสมอ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของเราจะช่วยเราออกแบบ ทั้งแบบ Forward Engineering และ Reverse Engineering ทั้งการใช้ CAD/CAM หรือใช้ 3D Scanners และ 3D Printers ทั้งการใช้ CNC 3Axis Machining หรือ CNC Multiaxis Machining ทั้งมีการ Inspection หรือ On Machining Verification สร้างระบบงานใหม่ๆ ทั้งเป็นแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ และผสมผสาน ผนวกเทคโนโลยีเข้ากับจินตนาการของนักออกแบบ และนักประดิษฐ์

technology with CAD CAM

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้สร้างเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าเดิม ทรงพลังกว่าเดิม ช่วยพิชิตงานได้กว้างขวางขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว การ Simulation เสมือนจริงได้ทำเอาโลกวัตถุ Physical World ของสรรพสิ่งเข้ามาสู่โลก Digital, Digital World แก้ปัญหาในโลก Digital และนำคำตอบออกมาใช้ในโลก Physical อีกครั้งนึง พลังคำนวณมหาศาลของคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วนับพันล้านคำสั่งต่อวินาที ช่วยแก้โจทย์ที่ยากๆ ได้ในเวลาอันสั้น และสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างง่ายๆ อุปสรรคด้านเวลา และระยะทาง(Time & Space) ได้ถูกท้าทายด้วยประสบการใหม่ๆ ที่ผุดขึ้นทุกวัน ความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี และแรงบันดาลใจของผู้คนรุ่นใหม่เสมอ

ปลดปล่อยศักยภาพทางการศึกษาโดย Autodesk นักศึกษาทั้งหลายมีโอกาศที่จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ของ Autodesk โดยเฉพาะด้านการออกแบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ Computer Aided Design(CAD) หรือ Computer Aided Manufacturing(CAM)

Reverse Engineering ที่สนับสนุนงาน 3D Scanners หรือ Inspection software สนับสนุน 3D Scanners ประโยชน์ที่นักศึกษาที่จะได้รับคือ เครื่องมือช่วยออกแบบ ช่วยลดเวลาการทำงาน Simulation (CAE) และการสร้างสรรค์คสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกการศึกษา การทำโครงงาน การทำโปรเจค จะเป็นไปได้โดยง่าย เพราะมีซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ (Professional) ให้ใช้งานเตรียมพร้อมเมื่อจบการศึกษาจะได้เข้าสู่การทำงานจริงที่สามารถคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์เหล่านี้

Autodesk ได้เปิดโอกาสที่กว้างขวางให้กับนักศึกษา เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ต้องรอให้จบการศึกษา มีโอกาสได้ใช้แต่เนิ่นๆ ปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง ทำงานเป็นทีมเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือชั้นนำ จัดการกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและลงตัว Autodesk เครื่องมือจัดการกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของทุกท่านที่สนใจ

Sorasakon CADCAMTHAI
Sorasakon CADCAMTHAI

CADCAMTHAI Writer.

Share
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3