ระบบพิกัด (Coordinate System) บน AutoCAD

ระบบพิกัด (Coordinate system) บน AutoCAD

Home / BLOG / ระบบพิกัด (Coordinate system) บน AutoCAD

Coordinate system AutoCAD

ระบบพิกัด (Coordinate system) บน AutoCAD คือระบบทางเลขาคณิตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานคำสั่งบน AutoCAD ให้ทำการเขียนเส้น วาดแบบ ปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยระบบนี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

  1. ระบบสัมบูรณ์ (Absolute Coordinate System)Absolute autocad

คือระบบระบุพิกัด โดยที่ในการระบุต้องทราบจุด จุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของเส้นก่อน ซึ่งในการ ป้อนคำสั่งจะป้อนเป็น Pattern “ ±X , ±Y ” โดยที่ โดยที่ X คือ ตำแหน่งทางแกน X ของจุดเริ่มต้น หรือจุดปลายและ Y คือตำแหน่งทางแกน Y ของ จุดเริ่มต้นหรือจุดปลาย

  1. ระบบสัมบูรณ์ (Absolute Coordinate System)Absolute autocad

คือระบบระบุพิกัด โดยที่ในการระบุต้องทราบจุด จุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของเส้นก่อน ซึ่งในการ ป้อนคำสั่งจะป้อนเป็น Pattern “ ±X , ±Y ” โดยที่ โดยที่ X คือ ตำแหน่งทางแกน X ของจุดเริ่มต้น หรือจุดปลายและ Y คือตำแหน่งทางแกน Y ของ จุดเริ่มต้นหรือจุดปลาย

ตัวอย่างการใช้งานระบบพิกัดสัมบูรณ์ (Absolute Coordinate System) บน AutoCAD

พิมพ์ “L” ที่ Command Bar หรือ คลิกคำสั่ง “Line” ที่ Toolbars เพื่อเข้าสู่คำสั่งการสร้างเส้นบน AutoCAD

(รูปแสดงการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นตรงที่จุด (10,20) โดยอ้างอิงจาก จาก WCS (Work Coordinate System) โดยตำแหน่งที่พิมพ์ไปจะแสดงขึ้นที่ History ของ Command Bar)

• พิมพ์ตำแหน่งทางแกน X ตามด้วย “,” และตำแหน่งทางแกน Y เทียบจาก WCS (Work Coordinate System) ของจุดเริ่มต้น ลงบน Command Bar
• พิมพ์ตำแหน่งทางแกน X ตามด้วย “,” และตำแหน่งทางแกน Y เทียบจาก WCS (Work Coordinate System) ของจุดปลาย ลงบน Command Bar

เหมาะสำหรับการใช้งาน: เขียนเส้นที่รู้ตำแหน่ง พิกัด X, Y ของจุดต้นและจุดปลายของเส้น

2. ระบบสัมพัทธ์ (Relative Coordinate System)

Relative AutoCAD

คือระบบพิกัดที่สนใจการเปลี่ยนแปลงในแนวระดับ (△X) และการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (△Y) โดยเส้นจะถูกวาดออกมาอ้างอิงจากตำแหน่งล่าสุดของงานตามขนาดความเปลี่ยนแปลงในแนวระดับและแนวดิ่งที่กำหนด

2. ระบบสัมพัทธ์ (Relative Coordinate System)

Relative AutoCAD

คือระบบพิกัดที่สนใจการเปลี่ยนแปลงในแนวระดับ (△X) และการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (△Y) โดยเส้นจะถูกวาดออกมาอ้างอิงจากตำแหน่งล่าสุดของงานตามขนาดความเปลี่ยนแปลงในแนวระดับและแนวดิ่งที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งานระบบสัมพัทธ์ (Relative Coordinate System) บน AutoCAD

พิมพ์ “L” ที่ Command Bar หรือ คลิกคำสั่ง “Line” ที่ Toolbars เพื่อเข้าสู่คำสั่งการสร้างเส้นบน AutoCAD

(รูปแสดง History ของ Command Bar ในการสร้างเส้นตรงที่มี ขนาดทางแนวแกน X 20 หน่วยและขนาดตามแนวการ Y 40 หน่วย โดยอ้างอิงจากจุดล่าสุดของชิ้นงาน)

• พิมพ์ “@” ตามด้วยขนาดการเปลี่ยนแปลงในแนวระดับ (△X) ตามด้วยพิมพ์ “,” และการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (△Y)

เหมาะสำหรับการใช้งาน: เขียนงานที่ทราบระยะทางหรือการเปลี่ยนแปลงในแนวระดับและแนวดิ่ง (△X และ △Y)

3. ระบบสัมพัทธ์เชิงขั้ว ( Relative Polar Coordinate System)

Relative_Polar

ในการระบุตำแหน่งในระบบสัมพัทธ์เชิงขั้ว ( Relative Polar Coordinate System) จะต้องรู้ระยะทางของเส้น (±AB) และมุมองศา (θ) โดยคำนวณค่า ± ของมุมจากกฎมือขวา โดยให้ทวนเข็มนาฬิกามีค่ามุมเป็นมุม (+) และตามเข็มนาฬิกาค่าที่ได้จะเป็นมุมลบ (-)

3. ระบบสัมพัทธ์เชิงขั้ว ( Relative Polar Coordinate System)

Relative_Polar

ในการระบุตำแหน่งในระบบสัมพัทธ์เชิงขั้ว ( Relative Polar Coordinate System) จะต้องรู้ระยะทางของเส้น (±AB) และมุมองศา (θ) โดยคำนวณค่า ± ของมุมจากกฎมือขวา โดยให้ทวนเข็มนาฬิกามีค่ามุมเป็นมุม (+) และตามเข็มนาฬิกาค่าที่ได้จะเป็นมุมลบ (-)

ตัวอย่างการใช้งานระบบสัมพัทธ์เชิงขั้ว ( Relative Polar Coordinate System) บน AutoCAD

พิมพ์ “L” ที่ Command Bar หรือ คลิกคำสั่ง “Line” ที่ Toolbars เพื่อเข้าสู่คำสั่งการสร้างเส้นบน AutoCAD

Relative_Polar
(รูปแสดง History ของ Command Bar ในการสร้างเส้นตรงที่มี ขนาดความยาว 12 หน่วยทำมุม 50 องศาเทียบกับแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

• พิมพ์ “@” ตามขนาดความยาวของเส้นตรง (Line) ที่ต้องการตามด้วย “< ” และใส่ค่าขององศาของมุม (θ) ที่ต้องการเขียน

เหมาะสำหรับการใช้งาน: เขียนแบบที่ทราบองศาและขนาดของเส้นตรง

ประโยชน์ของการใช้งานระบบพิกัด (Coordinate system)

ประโยชน์หลัก ๆ ของการเรียนรู้และใช้งานระบบพิกัด คือ ช่วยลดระยะเวลาการเขียนแบบ เพิ่มความแม่นยำในการเขียนแบบและการอ่านแบบ เพราะในการเขียนแบบงานบางครั้ง Drawing ที่ได้รับมาอาจจะมีข้อมูลให้เพียงพอแก่การเขียนงานด้วยระบบพิกัดเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการรู้วิธีการเขียนเส้นในแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการเขียนแบบ Drawing
เมื่อผู้ใช้โปรแกรม AutoCAD มีความรู้เรื่องระบบพิกัดแล้ว จะช่วยทำให้สามารถเขียนงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบในการเขียนงานและความซับซ้อนของแบบแต่ละงานอาจต้องใช้ระบบพิกัดในการเขียนงานที่แตกต่างกัน

CADCAMTHAI ผู้เชี่ยวชาญด้าน CAD / CAM / CAE

บริษัท Cadcamthai ตัวแทนจำหน่าย พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร สำหรับผู้ใดที่สนใจซอฟต์แวร์ออกแบบ AutoCAD, ซอฟต์แวร์สำหรับงาน CAD CAM, เครื่องสแกน 3 มิติ, ผู้ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดตามด้านล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3

Sorasakon CADCAMTHAI
Sorasakon CADCAMTHAI

CADCAMTHAI Writer.

Share
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp