PowerInspect-basic-course

Training Course PowerINSPECT Manual ( Arm, CMM, Manual )

ค่าอบรม

– สอนที่ศูนย์อบรม 10,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (ราคานี้รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าคู่มือประกอบการเรียน)
– สอนสดออนไลน์ 7,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (ราคานี้รวมค่าอบรม ค่าคู่มือประกอบการเรียน)
– หลักสูตรอบรมนอกสถานที่ (Onsite) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มกับตัวแทนฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมตามข้อมูลติดต่อข้างล่าง

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้ถึงหลักการในการทำงานในการสอบเทียบด้วยการใช้โปรแกรม Autodesk PowerInspect รวมถึงเทคนิคในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความเข้าใจการสอบเทียบ หลักการและเหตุผล และกระบวนการในการทำแบบที่ถูกต้อง โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม Autodesk PowerInspect

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน

Autodesk PowerInspect 2021 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความเข้าใจเบื้องต้นด้านการใช้เครื่องมือวัด การออกแบบหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Windows

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

– ฟรีคู่มือประกอบการสอน
– ฟรีโปรแกรม Autodesk PowerINSPECT ใช้ได้ 30 วัน
– ฟรีอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
– ประกาศนียบัตรจาก CADCAMTHAI
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อ Software

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

PowerINSPECT Manual ( Arm, CMM, Manual )

 • อธิบายภาพรวม PowerINSPECT / Manual /CNC CMM / OMV
 • การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือวัด
 • การใช้ Mouse และคีย์สำคัญของโปรแกรม
 • Alignment (With Out CAD)
 • การวัดเพื่อหาค่า Plane พร้อมทำการวัดจริง
 • การวัดเพื่อหาค่า Line พร้อมทำการวัดจริง
 • การวัดเพื่อหาค่า Point พร้อมทำการวัดจริง
 • การสร้าง Alignment ( GeometricPLP , Best Fit From Point , RPS Alingment )
 • การวัดชิ้นงานตาม Drawing ไม่มี CAD File
 • การวัดงานในตำแหน่งต่างๆ (Features , Plane , Line , Point , Circle , Slot)

   **ใช้ชิ้นงานลูกค้าในการสอนเป็นหลักเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด**

วันที่ 2

PowerINSPECT Manual ( Arm, CMM, Manual )

 • ทบทวนสิ่งที่เรียนไปวันแรก
 • การวัดชิ้นงานตาม Drawing แบบมี CAD File
 • การ Alignment (With CAD)
 • การวัดชิ้นงานเทียบผิว ( Surface Inspection )
 • การวัดขอบงานเทียบผิว ( Edge Inspection )
 • การสแกนเทียบผิว (ในกรณีที่ลูกค้ามีหัวเลเซอร์สแกน)

วันที่ 3

PowerINSPECT Manual ( Arm, CMM, Manual )

 • ทบทวนสิ่งที่เรียนไปวันแรก
 • การใส่ค่า Dimensions
 • การใส่ค่า GD&T ( ลูกค้าต้องมีพื้นฐานการอบรม GD&T มาแล้วเบื้องต้น )
 • การสร้าง Report
 • การตั้งค่า Template Report
 • การจัดเรียง Report
 • การออก Report ( PDF , Excel )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม ได้ที่นี่

คุณอรรถวิทย์ สังข์ทอง (หนุ่ย)
Tel : 080-563-6090

Email : training@cadcamthai.com
Tel : 02-899-1182-4