Fusion 360 ช่วยในการออกแบบเพื่อลดระยะเวลาและพัฒนาวิธีการปลูกปะการัง

Fusion 360 ช่วยในการออกแบบเพื่อลดระยะเวลาและพัฒนาวิธีการปลูกปะการัง

Home / APPLICATION / BLOG / Fusion 360 ช่วยในการออกแบบเพื่อลดระยะเวลาและพัฒนาวิธีการปลูกปะการัง

coral reefs by Fusion 360

ปัญหาสิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งแนวปะการังเกิดการฟอกขาว
เมื่อนึกถึงทะเลในจิตนาการของผู้คนส่วนใหญ่ต้องนึกถึงปะการังสีสันสวยงามมากมายใต้ท้องทะเล และมีเหล่าปลาทะเลตัวเล็กจำนวนมายอาศัยอยู่ แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เริ่มเลื่อนหายไปจากท้องทะเล เพราะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิของท้องทะเลเริ่มสูงขึ้น ส่งผลให้แนวปากะรังเกิดการฟอกขาวกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการการแก้ไขโดยด่วน

ข้อจำกัดในทำงานของ Coral Maker และสามารถไปต่อได้ด้วย Fusion360
Coral Maker ต้องการที่จะฟื้นฟูความสวยงามของแนวปะการังเหล่านั้น แต่ความท้าทายของ Coral Maker คือจำเป็นต้องปลูกปะการังจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้ทดแทนได้ทันเวลากับปะการังที่สูญเสียไป ซึ่ง Coral Maker สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อพบกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบอย่าง Fusion360

Fusion360 ช่วยอะไร Coral Maker บ้าง ?
1.  Fusion360 ช่วยในการออกแบบ Pneumatic Gripper
     ในขั้นตอนการปลูกปะการังเดิมทีต้องใช้มนุษย์เป็นผู้ปลูก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิ่งปะการังที่ถูกตอนมาได้ ซอฟต์แวร์ครบครันด้านการออกแบบ Fusion360 จึงได้เข้ามามีส่วนช่วยในขั้นตอนการออกแบบ Gripper ที่ใช้สำหรับหยิบจับกิ่งปะการังที่จะถูกใช้ทำงานร่วมกับ Robotics ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างแม่นยำและสามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดต่อปะการังได้เป็นอย่างดี

2.  ออกแบบและสร้างต้นแบบแม่พิมพ์โครงสร้างส่วนล่างสำหรับปลูกปะการัง
    ในการปลูกปะการังจำนวนมากต้องหาแบบของโครงสร้างส่วนล่างที่ใช้สำหรับปลูกให้ดีที่สุด ด้วยการออกแบบของ Program สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้เยี่ยมและด้วยโมเดล CAD ที่ออกแบบบน Fusion360 สามารถส่งต่อเพื่อทำการพิมพ์แม่พิมพ์ 3 มิติเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงานเป็นจำนวนมากต่อได้อย่างง่ายได้
3.  ช่วยให้ Coral Maker ประสานงานเป็นทีมได้แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก
     เนื่องจากช่วงระหว่างการทำงานได้เกิดภาวะโรคระบาดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ Coral Maker ต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ด้วย ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบคือ Fusion360 ทำให้ Coral Maker สามารถทำงานต่อได้อย่างไม่มีติดขัดเพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบ Cloud-base ทำให้ระยะทางในการทำงานไม่เป็นปัญหาสำหรับการทำงานในครั้งนี้ ทีมยังคงสามารถดำเนินการต่อได้ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์เหมือนไม่ได้อยู่ไกลกันเลย

Photo courtesy of  Autodesk from Emily Suzuki
Information 
Via – Autodesk

URL

Sorasakon CADCAMTHAI
Sorasakon CADCAMTHAI

CADCAMTHAI Writer.

Share
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3