ประยุกต์ใช้ Autodesk Fusion360 กับงานศิลปะ

ประยุกต์ใช้ Autodesk Fusion360 กับงานศิลปะร่วมสมัย

Home / APPLICATION / BLOG / ประยุกต์ใช้ Autodesk Fusion360 กับงานศิลปะร่วมสมัย

การอบรมการใช้งานเครื่องสแกน 3 มิติ

ประยุกต์ใช้ Autodesk Fusion360 กับงานศิลปะร่วมสมัย

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 บริษัท CADCAMTHAI ได้เข้านำเสนอและอบรมทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาประยุกต์ช่วยในการทำงาน อาทิเช่น เครื่องสแกน 3 มิติ ซอฟต์แวร์ออกแบบ Fusion 360 และเครื่อง CNC ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดสำหรับการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเหล่าคณาจารย์

ปรับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัยโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน

โลกและเทคโนโลยีกำลังเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อย ๆ ศิลปะก็เช่นกัน ทำให้เหล่าคณาจารย์จาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นแนวทางในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้าใช้กับงานศิลปะ โดยได้ผลักดันให้นักศึกษาเริ่มเรียนรู้การออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ออกแบบอย่าง Fusion 360 และเก็บข้อมูลงานศิลปะผ่าน เครื่องสแกน 3 มิติ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต เพราะสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงเมื่อนิสิตได้จบการศึกษาไปแล้ว

หัวข้อของการฝึกอบรมในครั้งนี้

  • สแกนชิ้นงานปั้นด้วยเทคโนโลยีเครื่องสแกน 3 มิติ
  • ทำ Reverse Engineering บนซอฟต์แวร์ออกแบบ Autodesk Fusion 360
  • สร้าง Toolpaths สำหรับกัดงาน CAM บน Fusion 360
  • นำ NC code เข้าสู่เครื่อง CNC และเริ่มทำงานจริง

Workflow ทั้งหมดของการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานที่ CADCAMTHAI ได้นำเสนอคือขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สแกนเก็บข้อมูลชิ้นงานด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ

ไฟล์สแกน 3 มิติ
(ภาพแสดงไฟล์สแกน 3 มิติที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ)

ใช้เครื่องสแกน 3 มิติสแกนเพื่อเก็บข้อมูลของชิ้นงาน ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ Point Cloud และนำมา Optimized ให้เป็นข้อมูล Mesh ภายในซอฟต์แวร์ของเครื่องสแกน ซึ่งข้อมูลสแกนของชิ้นงานศิลปะสามารถเลือกได้ว่าจะนำไปใช้ทำอะไรต่อ ยกตัวอย่างเช่น เก็บข้อมูลไว้ใช้เป็น Library Online สำหรับการศึกษา, นำไปทำ Reverse Engineering เพื่อทำให้ผิวชิ้นออกมาสวยและสามารถนำไปกัดงานต่อได้ เป็นต้น

2. Reverse Engineering ด้วย Fusion 360

ประยุกต์ใช้เครื่องสแกนกับงานศิลปะ
(ภาพแสดงการฝึกอบรบการทำ Reverse Engineering บน Fusion 360 ที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ขั้นตอนการปรับแต่งคุณภาพของไฟล์สแกนที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ เพื่อนำ Model ที่ได้ไปใช้สำหรับการกัดงานในขั้นตอนต่อไป โดยการนำเข้าไฟล์ Mesh ที่ได้จากการสแกน 3 มิติสู่ Fusion 360 ซึ่งไฟล์สแกนที่ได้ในตอนแรกจะมีลักษณะเป็น Polygon (มีมุมเหลี่ยมคม) ทำให้ต้องนำมาทำ Reverse Engineering เพื่อทำให้ผิวของชิ้นงานออกมาสวยงามขึ้นลดเหลี่ยมคมของ Mesh

3. แนะนำการตั้ง Box และสอนการใช้งาน Toolpaths สำหรับกัดงานบน Fusion 360

เปลี่ยนแถบการทำงานบน Fusion 360 มาเป็น Manufacturing Set up Stock และ Generated toolpaths ตามลำดับ โดยพิจารณาเลือก Toolpaths ให้เหมาะสมตามลักษณะของชิ้นงาน ซึ่ง Fusion 360 มาพร้อมกับ Toolpaths มากมายที่ทำให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ซับซ้อนเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User Friendly) อีกด้วย

(ภาพแสดงการสอนใช้งาน Fusion 360 สำหรับงาน CAM)

4. Generated NC-code และนำไปกัดชิ้นงานจริงด้วยเครื่อง CNC

ประยุกต์ใช้งานร่วมกับงานศิลปะ

(ภาพแสดงบรรยากาศการสาธิตการนำ Nc-code ที่ได้จาก Fusion 360 มาใช้งานจริงในเครื่อง CNC)

สาธิตการกัดงานจริงกับเครื่อง CNC โดยเริ่มต้นจากการ Generated Nc-code บน Fusion 360 และนำ Nc-code ที่ได้เข้าเครื่องกัด CNC เพื่อทำการ Run Program

จุดประสงค์หลักของการฝึกอบรบในครั้งนี้

คณาจารย์ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ จะสามารถช่วยเพิ่มทักษะและต่อยอดในการทำงานจริงของนักศึกษาได้ในอนาคต จึงเกิดการฝึกอบรบครั้งนี้ภายใต้จุดประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  • ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดว่าเริ่มต้นคืออะไรและจะได้ชิ้นงานอย่างไรในท้ายที่สุด
  • เรียนรู้ซอฟต์แวร์ออกแบบ FusionFusion360 และเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ
  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในการประกอบวิชาชีพ
  • เรียนรู้การใช้งานเครื่อง CNC เบื้องต้น

บริษัท Cadcamthai ตัวแทนจำหน่าย พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ลูกค้าที่สนใจในซอฟต์แวร์ หรือบริการสอนต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดตามด้านล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสนใจสั่งซื้อติดต่อ

📞 080-563-6090, 02-899-1182-4
📌 Line @cadcamthai
👉🏻 https://lin.ee/2mDwEF3

Sorasakon CADCAMTHAI
Sorasakon CADCAMTHAI

CADCAMTHAI Writer.

Share
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

บทความที่น่าสนใจ